วันBig 5 ส Day ปี 2549

ท่ามกลางอากาศร้อน แดดจ้าของวันนี้ แต่พวกเราก็ไม่หวั่นที่จะเข้าไปพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆในโรงพยาบาลที่กรรมการ 5 ส กำหนดไว้ให้

               ย่างเข้าปีที่ 7 แล้วที่โรงพยาบาลบ้านตาก ได้กำหนดให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันรักโรงพยาบาลและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการทำกิจกรรม 5 ส ขึ้นในหมู่เจ้าหน้าที่ แต่เดิมเราใช้คำว่าวัน Big Cleaning Day เหมือนกับที่อื่นๆ แต่เราพบว่าถ้าเน้นแต่การทำความสะอาดครั้งใหญ่ เวลาคนนึกถึง 5 ส ก็จะเน้นแต่การทำความสะอาด ทั้งที่ 5 ส ต้องมีครบทั้ง 5 ตัว จึงจะเกิดพลังในการพัฒนาองค์การ

              การทำกิจกรรม 5 ส ของเรา แบ่งพื้นที่ออกเป็นตึก เน้นทีมคร่อมหน่วยงาน ไม่เน้นแผนก ไม่เน้นฝ่าย โดยแบ่งออกเป็น 6 พื้นที่คือฟ้าสดใส,น้ำหนึ่งใจเดียว,เวอร์คช็อร์ป,มดงาน,ยุทธหัตถีรวมใจและดาวกระจาย โดยให้แต่ละทีมไปกำหนดกรรมการ รูปแบบ มาตรฐานพื้นที่ แผนกิจกรรมต่างๆกันเอง ในส่วนคณะกรรมการ 5 ส จะเป็นผู้ประเมินและกำหนดเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานกว้างๆแค่นั้น เพื่อเน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความหลากหลาย ความแตกต่าง การเรียนรู้และความสามัคคีในทีม รวมทั้งให้สามารถต่อยอดไปสู่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอื่นๆได้ง่าย

              ท่ามกลางอากาศร้อน แดดจ้าของวันนี้ แต่พวกเราก็ไม่หวั่นที่จะเข้าไปพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆในโรงพยาบาลที่กรรมการ 5 ส กำหนดไว้ให้ เพื่อร่วมช่วยกันโดยไม่แบ่งตึกไม่แบ่งแผนก ช่วยกันคนละไม้ละมือ ภายใต้บรรยากาศแห่งความเป็นกันเอง แบบพี่แบบน้อง

             กิจกรรม 5 ส ของเราได้กำหนดคำขวัญของ 5 ส ของโรงพยาบาลบ้านตากขึ้นมาโดยการเปิดรับคำขวัญเข้าประกวดและคำขวัญที่ได้รับคัดเลือกเป็นคำขวัญ 5 ส ประจำโรงพยาบาลบ้านตาก เป็นของพี่เฉลิมขวัญ ถาวรอ้าย ผู้ช่วยทันตแพทย์  ที่ว่า

              5 ส บังเกิด                               เป็นเลิศเมื่อรวมพลัง

              ก้าวหนึ่งของความหวัง                 หนทางสู่HA

              พร้อมกันนี้ก็ได้มีการกำหนดตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ 5 ส ขึ้นโดยการประกวดเช่นกัน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือคุณพิชญนันท์ สาละพันธ์หรือหวาน พยาบาลวิชาชีพจากงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยโลโก้นั้นจะเป็นรูปวงกลมโดยรอบวงกลมส่วนบนมีตัวหนังสือเขียนว่า 5 ส ก้าวหน้าพัฒนาสู่HA และครึ่งล่างเขียนว่า โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก ในวงกลมด้านล่างจะเป็นเกลียวเชือก มีคำว่า 5 ส อยู่ตรงกลางเกลียวเชือก ด้านบนถัดไปเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับที่มีอยู่ 5 ขั้นติดกันมี 5 สี มีรูปคนสีฟ้าและสีชมพูอยู่ด้านบน มีหัวใจสีชมพู 1 ดวงอยู่ตรงกลาง มือยกหลังคาจั่ว ที่บนจั่วมีคำว่าHAอยู่ (ผมไม่สามารถเอารูปใส่ได้ ลองจินตนาการดูนะครับ)

              ความหมายก็คือ ชาวโรงพยาบาลบ้านตากมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเหมือนเกลียวเชือก ช่วยกันทำกิจกรรม 5 ส ซึ่งเริ่มจากส่วนล่างของสามเหลี่ยมไปส่วนบนที่มีอยู่ 5 ขั้นก็คือตัว ส ทั้ง 5 โดย ส ที่ 5 เป็นฐานที่ยืนของคนโรงพยาบาลบ้านตากทั้งชาย(สีฟ้า)และหญิงสีชมพู ที่รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อรวมพลังช่วยกันพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก(จั่ว)ไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานHA

              จะเห็นได้ว่า ทั้งคำขวัญและโลโก้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ สามารถรับการสื่อความหมายได้ว่า การทำกิจกรรม 5 ส นั้น ทุกคนต้องช่วยกันทำและใช้ 5 ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแบบอื่นๆต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)