ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ห้ามทำการประมงในฤดูวางไข่
เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน
        ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฏร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด


            โดยที่พิจารณาเห็นว่า บริเวณทะเลอ่าวไทยในเขตท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฏร์ธานี เป็นแหล่งซึ่งสัตว์น้ำบางชนิดวางไข่ และอาศัยเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ซึ่งผลจากการศึกษาและติดตาม ชีวประวัติของสัตว์น้ำบางชนิด ปรากฏว่าสัตว์น้ำดังกล่าวมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยเฉพาะสัตว์น้ำประเภทปลาทู ซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันมาก มีไข่ วางไข่ และอาศัยเลี้ยงตัวเพื่อการเจริญเติบโตในระยะเวลาและบริเวณที่จับสัตว์น้ำดังกล่าวนี้ แต่ในปัจจุบันปรากฏว่า ชาวประมงได้พัฒนา และดัดแปลงเครื่องมือทำการประมงบางประเภทให้มีประสิทธิภาพในการจับพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำและสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และสัตว์น้ำวัยอ่อนถูกจับมากเกินควร และเพื่อให้สัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเห็นสมควรแ้ก้ไขปรับปรุงมาตรการ ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงในพื้นที่หวงห้ามดังกล่าว
 
สาระสำคัญในการห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ฯ
1.      ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกำหนดห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน
2.      เพื่อป้องกันมิให้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำและสัตว์น้ำวัยอ่อน ถูกจับมาใช้ประโยชน์ก่อนเวลาอันควร
3.      เพื่อให้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำมีโอกาส วางไข่ แพร่ขยายพันธุ์ และสัตว์น้ำวัยอ่อน สามารถเจริญเติบโตส่งผลให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
http://www.fisheries.go.th/newsupdate/close_obey/
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 15313เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2006 10:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 พฤษภาคม 2012 17:56 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี