สรัญญา 63

บันทึกงานย้อนหลัง

2/ก.พ/49

สวัสดีค่ะ...วันนี้มาถึงโรงเรียนวัดสังเวชเวลา 07.25 น.สำหรับการทำงานในวันนี้เริ่มจากการทำบันทึกภาพวีดีโอให้เป็นดีวีดีวันนี้ทำทั้งหมด 3 ม้วน เท่ากับ 1 ม้วน : 55 นาที ใช้เวลาทั้งหมดเกือบ 3 ชั่วโมง  โดยมีวิธีการทำดังนี้

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ (ติดตั้งถาวรอยู่แล้ว)

1. เครื่องเล่นวีดีโอ พานาโซนิค NVSH 950   

2. เครื่องเล่น DVD ที่บันทึกภาพได้ RCR DVR - 530 T   

3. โทรทัศน์

4. สาย RCA 2 ชุด

ขั้นตอนต่อสาย

1.ต่อสาย RCA ที่ช่องสัญญาณ OUT จากเครื่องเล่นวีดีโอด้านหลัง  เข้าสู่ช่องสัญญาณ IN ด้านหน้าที่เครื่องบันทึก DVD และต่อสาย RCA อีก 1 เส้น ต่อเข้าที่ช่องช่องสัญญาณ OUT ด้านหลังของเครื่องบันทึก DVD เข้าสู่ช่องสัญญาณ IN ที่เครื่องโทรทัศน์ 

2.เสียบปลั๊กไฟ

ขั้นตอนก่อนการบันทึกและบันทึกภาพ

1. เปิดเครื่องทั้งหมด โดย กดปุ่ม POWER

2. ใส่ม้วนวีดีโอที่เครื่องเล่นวีดีโอและตั้งม้วนวีดีโอไว้ที่จุดที่ต้องการบันทึก

3. ใส่แผ่นดีวีดี เปล่าที่เครื่องเล่นบันทึก DVD

4. เครื่องโทรทัศน์(รับภาพ)เลือกช่องที่ AV

5. ใช้รีโมทของเครื่องเล่นบันทึก DVD เลือกความละเอียดของข้อมูลที่จะบันทึก โดยเลือกที่ SP คือต้องการรายละเอียดข้อมูลแบบมาตรฐาน สามารถบันทึกได้ 2ชม : 1 แผ่น

6. กดปุ่ม Play ที่เครื่องเล่นวีดีโอ , กด Rec ที่เครื่องเล่นดีวีดี

7. กดปุ่ม STOP ที่เครื่องเล่นดีวีดีและเครื่องเล่นวีดีโอ เมื่อข้อมูลภาพที่ต้องการบันทึกจบแล้ว

8. เช็คแผ่นดีวีดีที่บันทึกไปเมื่อสักครู่นี้ที่เครื่องเล่นดีวีดีเมื่อมีภาพและเสียงออกมาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

สำหรับวันนี้ทำการบันทึกงานได้ทั้งหมด 3 เรื่อง คือ 1. เก้ารัชกาล 2. บุคคลสำคัญ 3.กรุงธนบุรี 1ส่วนการทำงานของวันนี้ไม่มีการใช้ห้องโสตฯ แต่ก็ได้ทำงานอื่นคือบันทึกภาพวีดีโอให้เป็นดีวีดีใช้เวลาเกือบทั้งวันเหมือนกันค่ะ..พบกันใหม่พรุ่งนี้...สวัสดีค่ะ

ประสบการณที่ได้

1. วันนี้ได้ทำงานที่แปลกไปกว่าทุกวัน คือบันทึกภาพวีดีโอให้เป็นดีวีดี พอได้ลองทำแล้วก็รู้ว่าการบันทึกงานแบบนี้จะใช้เวลานานเท่ากับข้อมูลที่ต้องการบันทึก ก็คือ สิ่งที่ต้องการบันทึกมี 1 ชั่วโมงก็ต้อง Rec นานถึง 1ชั่วโมงเหมือนกันและต้องคอยดูว่าภาพที่กำลังบันทึกอยู่นั้นมีปัญหาหรือไม่ถ้ามีปัญหาจะเห็นได้ชัดทางจอโทรทัศน์

2. ช่วงที่ทำการบันทึกก็จะนำกระดาษที่เขียนคำว่า" บันทึกเทปอยู่ค่ะ"ไปติดตรงเครื่องที่กำลังทำการบันทึกเพื่อป้องกันผู้อื่นมาเกี่ยวข้องจะทำให้งานที่บันทึกอยู่นั้นเสียหายได้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสรัญญาความเห็น (0)