สร้างหุ่นยนต์บังคับด้วยมือถือ

โดย บิสิเนสไทย [7-11-2007] http://www.bcm.arip.co.th/content.php?data=412519_Technology-Digital

KMITNB One-2-Call! Robot Camp 2007 เป็นแคมป์พิเศษที่ เอไอเอส วัน-ทู-คอล ! ได้สนับสนุนโดยมอบเงิน 1 ล้านบาทให้นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าปีสุดท้าย ได้ใช้ความรู้ของตนเองถ่ายทอดความรู้ด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้กับโดยเยาวชนระดับมัธยมจากโรงเรียนทั่วประเทศ และเนื่องจาก เอไอเอส เป็นผู้นำด้านมือถือ จึงได้มีการออกแบบให้เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ควบคุมด้วยมือถือขึ้นเป็นครั้งแรกของระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย