“ความรับผิดชอบ”

“ความรับผิดชอบคือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ จะหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้”
 ความรับผิดชอบ
                เนื่องจากยังอยู่ในเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  เมื่อเราทำความดีเพื่อพ่อแล้ว เราก็ควรจะรับพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านไปปฏิบัติด้วย   ข้าพเจ้ามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งอยากให้ทุกท่านได้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบ เลยอัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงท่านที่ทรงพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙  เกี่ยวกับเรื่องของ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
                      
...การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น   จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน สำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่า   ความรับผิดชอบ  ให้ถูกต้อง ขอให้เข้าใจว่า  รับผิด ไม่ใช่การรับโทษ หรือถูกลงโทษ รับชอบ ไม่ใช่รับรางวัล หรือ รับคำชมเชย การรู้จักรับผิด  หรือยอมรับรู้ว่าอะไรผิดพลาดเสียหาย  และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชน์ทำให้บุคคลรู้จักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง เป็นทางที่จะช่วยให้แก้ไขความผิดได้ และให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติแก้ไขใหม่  ส่วนการรู้จักรับชอบหรือรู้ว่าอะไรถูก อันได้แก่ถูกตามความมุ่งหมาย ถูกตามหลักวิชา, ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชน์ทำให้ทราบแจ้งว่า จะทำให้งานสำเร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร จักได้ถือปฏิบัติต่อไป นอกจากนั้นเมื่อเข้าใจความหมายของคำว่า รับผิดชอบ ตามนัยดังกล่าวแล้วผู้ที่เข้าใจซึ้งในความรับผิดชอบ จะสำนึกตระหนักได้ทันทีว่า ความรับผิดชอบคือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ จะหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้  จึงใคร่ขอให้สังวรระวังในความรับผิดชอบให้มากที่สุด ผู้ใดมีความรับผิดชอบ จะสามารถประกอบการงานให้บรรลุผลสำเร็จ ตามที่มุ่งหมายไว้ ได้อย่างแน่นอน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายนีย์

คำสำคัญ (Tags)#kmobec#kmska2#songkhla 2

หมายเลขบันทึก: 151708, เขียน: 06 Dec 2007 @ 10:19 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 22:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)