วันนี้มาอบรมที่ TKPark พร้อมกับพี่ ดร.ฉัตรชนก มีเรื่องน่าสนใจ ฝากให้อ่าน ข้อมูลจากเครื่องที่ใช้ในการอบรมที่ TKPark