11 กพ.49 เข้ารับการอบรม weblog และฝึกสร้าง weblog ของตนเอง ที่ TK Park เซ็นทรัลเวิลพลาซา วิทยากรยิ้มแย้มแจ่มใสดีมากและให้ความรู้ได้ชัดเจนดี