TKPark

11 กุมภาพันธ์ 2549

 

ครั้งแรกที่มา TKPark นั่งเรือจาก ท่าเรือสุเหร่าบ้านดอนมาขึ้นที่ประตูน้ำ กว่าจะเจอกันกับพี่ฉัตรชนกก็ใช้เวลาพอสมควร แต่ก็คุ้มกับการได้รับความเรื่อง Blog คราวนี้แหละจะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ จะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ด้วย