เล่นเกมทำให้มีคนเรามีความสุข  ไม่เครียด  สบายใจ  เด็กๆอย่างพวกเราจึงชอบเล่นเกมมาก