แนะนำหนังสือ พลวัตการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนภาคกลาง

แนะนำหนังสือ  พลวัตการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนภาคกลาง

 

                                       

         โดย ดร. ทิพวัลย์  สีจันทร์   พร้อมคำแถลงของชุดโครงการวิจัยเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย   และคำนำของหัวหน้าชุดโครงการวิจัย  โดย ศ. ดร. ฉัตรทิพย์  นาถสุภา

         เป็นหนังสือที่เหมาะสมต่อยุคขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง   และเหมาะสมต่อการศึกษาต่อยอดว่าขณะนี้เกิดกระแสการเกษตรอินทรีย์   ที่เกษตรสามารถผลิตได้โดยมีต้นทุนต่ำ   พลวัตการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่

วิจารณ์  พานิช
 8 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)