การจัดการงานวิจัย : การจัดการปลายน้ำ

การจัดการงานวิจัย : การจัดการปลายน้ำ

         ที่ สกว. เราเรียกการจัดการงานวิจัยว่า   การจัดการต้นน้ำ (up - stream),  กลางน้ำ (mid - stream)  และปลายน้ำ (down - stream)

        การจัดการต้นน้ำของงานวิจัย     =  การจัดการเพื่อตั้งโจทย์วิจัย
        การจัดการกลางน้ำของงานวิจัย  =  การจัดการระหว่างดำเนินการวิจัย
        การจัดการปลายน้ำของงานวิจัย  =  การจัดการเพื่อนำผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

         ดร. สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์   ส่งรายงานผลการวิจัยนี้มาให้ผม : Jarunee Wonglimpiyarat,  Napaporn Yuberk.  In support of innovation management and Roger's Innovation Diffusion Theory.  Government Information Quarterly 2005,  22 : 411 - 422 (www.sciencedirect.com) ติดต่อผู้เขียนได้ที่ [email protected]

         เป็นการศึกษา innovation process ในการจัดการงานวิจัยของ สวทช. เปรียบเทียบกับของ สกว. ว่ามีผลต่อ innovation diffusion อย่างไร

        ใช้วิธี interview โดย semi - structured questionnaires ต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ 54 บริษัทที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล   โดยผู้วิจัยแบ่ง innovation process เป็น 3 ช่วง
1. ช่วง R&D เป็นช่วงของการวิจัยจนถึงการพัฒนาต้นแบบ
2. ช่วง innovation development ตั้งแต่ได้ต้นแบบจนพร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
3. ช่วง market development เริ่มตั้งแต่นำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

        รายงานผลการวิจัยนี้บอกว่า  วิธีการจัดการของ สวทช. ทำให้มี "gap" ระหว่าง innovation process ช่วงที่ 1 กับช่วงที่ 2   เป็นเวลาประมาณ 2 ปี  ในขณะที่ สกว. ไม่มี   และ "adoption curve" ของ สกว. สูงกว่า   ข้อแตกต่างสำคัญของการจัดการของ สวทช. กับของ สกว. คือ สกว. มีการว่าจ้างผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยทำหน้าที่เป็น change agent ที่ได้ผลดีมาก

วิจารณ์  พานิช
 9 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัย#นวัตกรรม#การจัดการงานวิจัย

หมายเลขบันทึก: 14998, เขียน: 10 Feb 2006 @ 09:59 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 10:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)