เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยสอน

เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยสอน   ชื่อ  นางสาวรำไพพรรณ  เครือชัย   โรงเรียนขุขันธ์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ วิชาที่สอน    ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ31101                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การสอนโดยเพื่อนช่วยสอน  หมายถึง วิธีการสอนที่ให้เพื่อนักเรียนช่วยสอนให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ แบบตัวต่อตัวหรือ 1 :1 โดยเพื่อนช่วยสอนอาจเป็นนักเรียนชั้นสูงกว่าหรือนักเรียน            ขั้นเดียวกัน อายุเท่ากัน แต่มีความสามารถสูงกว่ามาช่วยสอน

                      ประโยชน์ของการสอนโดยเพื่อนช่วยสอน
                      ประโยชน์สำหรับครู
ทำให้มีครูเพิ่มขึ้นจากเดิมมี 1 คน ใน 1 ห้องเรียน เมื่อมีเพื่อนนักเรียนช่วยสอนจึงเท่ากับว่ามีครูมากกว่า 1 คน ในห้องเรียน ครูมีคนช่วยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงยิ่งขึ้น
ประโยชน์สำหรับนักเรียน นักเรียนจะได้รับผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย คือ
                       
นักเรียนผู้ช่วยสอน   จะเกิดทักษะในการเรียนรู้และทักษะทางสังคมมากขึ้น
                      
นักเรียนผู้ถูกสอน จะเรียนรู้ได้ดีขึ้นจาการใช้ภาษาของเพื่อนในวัยเดียวกัน
                 ข้อแนะนำสำหรับครู
                ในการสอนโดยเพื่อนช่วยสอนเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่ง ครูควรคำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
                                1. การเลือกงานหรือเนื้อหาที่เหมาะสม เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้  วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยสอน
                                2. การประเมินความต้องการของผู้เรียนก่อนการสอน เพื่อทราบว่านักเรียนยังขาดความรู้ความสามารถในเรื่องใดบ้าง
                                3. การจัดเตรียมกิจกรรมและสื่อการสอนไว้ให้พร้อม
                                4. การเตรียมขั้นตอนการสอนให้ง่าย เพื่อให้นักเรียนผู้ช่วยสอนปฏิบัติตาม
                                5. การจับคู่ผู้ช่วยสอนกับผู้เรียนให้เหมาะสม
                                6. การฝึกนักเรียนผู้ช่วยสอนให้มีความเข้าใจในบทบาทก่อน
                                7. การจัดรายการปฏิบัติแต่ละวันให้แน่นอน เพื่อให้ผู้ช่วยสอนแน่ใจและปฏิบัติตาม       ตารางที่กำหนด

                                8. การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน
                                9. การตรวจสอบความก้าวหน้าทั้งผู้ช่วยสอนและผู้ถูกสอน อาจตรวจสอบได้                 ทุกสัปดาห์ เพื่อดูความก้าวหน้าและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
                                10. การให้กำลังใจผู้ช่วยสอน เช่น ประกาศเกียรติคุณให้เขาเป็นที่ยอมรับ ให้เกียรติบัตรให้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจเป็นเสื้อยืดทีม สมุดบันทึก ฯลฯ เป็นต้น
การสอนให้เด็กเป็นผู้ช่วยสอนที่ดี
                ก่อนจะให้เด็กช่วยสอน ครูต้องอธิบายหรือสอนเทคนิคการเป็นผู้ช่วยสอนให้เด็กเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดย
      1. อธิบายให้เข้าใจถึงแนวทางการสอน
      2. บอกลักษณะงานประจำให้เด็กเข้าใจอย่างชัดเจน
      3. อธิบายให้เด็กเข้าใจถึงงานที่ต้องทำ
      4. บอกวิธีทาง "ทำอย่างไรจึงจะผูกมิตรกับผู้ถูกสอน"
      5. สอนขั้นตอนง่าย ๆ ในการสอนให้เด็กผู้ช่วยสอนเข้าใจวิธีการ ดังนี้
            ขั้นที่ 1 แสดง สาธิต อธิบาย ให้ผู้ถูกสอนเข้าใจเนื้อเรื่องที่ต้องการสอน
            ขั้นที่ 2 สอบถามความเข้าใจที่แสดง สาธิต หรืออธิบายให้ฟังแล้ว
            ขั้นที่ 3 ให้เด็กผู้ถูกสอนปฏิบัติพร้อม ๆ กับผู้ช่วยสอน
            ขั้นที่ 4 ให้เด็กผู้ถูกสอนปฏิบัติเอง โดยผู้ช่วยสอนไม่ต้องช่วยเหลือ
            ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และอาจผลัดกันเป็นผู้ถาม-ตอบด้วยก็ได้
      6. สอนทักษะในการทำงานกับผู้อื่น พัฒนาทักษะทางสังคมให้ผู้ช่วยสอน
      7. สอนวิธีการวัด/การตรวจสอบผู้เรียน ให้เด็กผู้ช่วยสอนเข้าใจ
      8. สอนให้เด็กผู้สอนจดบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน
      9. สอนเคล็ดลับในการเป็นผู้สอน เช่น ใจเย็น ไม่เร่งเร้าผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยสอน

คำสำคัญ (Tags)#km.sk.3

หมายเลขบันทึก: 149816, เขียน: 28 Nov 2007 @ 11:13 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)