จูมง มหาบุรุษกู้แผ่นดิน เป็นเรื่องการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

ringo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จูมงสามารถรวมชาติได้เพราะมีองค์ประกอบทั้งภาวะผู้นำ กำหนดเป้าหมาย พันธกิจที่ชัดเจน การวางแผนเชิงกลุยทธ์ที่ดี มีการทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ดำเนินงานด้วยกระบวนการ PDCA

ผมเชื่อว่าละครเกาหลีเรื่อง จูมง มหาบุรุษกู้แผ่นดิน เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้เรียนร้กระบวนคุณภาพที่ดีเรื่องหนึ่ง การรวมแผ่นดิน ชนเผ่าต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่เรื่องของสวรรค์ลิขิต หรืออาศัยโชคช่วยเพียงอย่างเดียว จูมงที่สามรถรวมชาติได้ต้องมีองค์ประกอบทั้ง ภาวะผู้นำ การกำหนดเป้าหมาย พันธกิจ การวางเชิงกลยุทธ์ที่ดี การทำงานร่วมกันเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน  การดำเนินงานอาศัยกระบวนการ PDCA ชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือการบริหารจัดการคุณภาพนั่นเอง ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพดังนี้

1. จูมง ประกาศเป้าหมายให้เพื่อนร่วมงาน คนในองค์กรรับรู้อย่างทั่วหน้าว่า จะขอรวมรวมคนเผ่าชอซอนโบราณที่แตกแยกเป็นชนเผ่าต่างๆให้เป็นเอกราช เป็นหนึ่งเดียวกันรวมเป็นแคว้น ประเทศ

2. จูมง กำหนดพันธกิจ ต่อต้านเทียนเฉา ต้อนรับและรวมชนเผ่าต่างๆเป็นหนึ่งเดียวอย่างเสมอภาคกัน

3. เมื่อมีกำลังคน พันธมิตรมากขึ้น มีการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกัน โดยจูมงจะเป็นผู้รับฟัง ความเห็นของทุกคน แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ วางแผน แนวทางดำเนินการ เช่น ตอนที่ซอโวโนมาขอให้จูมงยกทัพมาช่วยเผ่าเคลู โดยยินดีให้อพยพพรรคพวกของจูมงมาอยู่ที่เผ่าเคลูด้วย ซึ่งบรรดาขุนทหารต่างมีความคิดที่แตกต่างกันไปทั้งเห็นด้วยและคัดค้าน จูมงรับฟังทั้งข้อดีแลข้อเสียก่อนตัดสิน ไม่ได้ตัดสินใจช่วยเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีมา กรณีเทโซร่วมมือกับเทียนเฉาวางกับดัก และใช้ชาวบ้านเป็นตัวประกัน จูมงก็อาศัยข้อมูลทีได้มา ร่วมวางแผนกลยุทธ์ แก้ไขสถานการณ์จนพลิกกลับมาชนะอย่างเด็ดขาด นี่เป็นการแสดงวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา อุปสรรค

4. เมื่อเกิดความขัดแย้งของเพื่อนร่วมงานในค่ายทหารตอนที่อยู่หุบเขาปุณเก จูมงจะเน้นเรื่องเป้าหมาย พันธกิจ อุดมการณ์ร่วมกัน และจัดแบ่งงานให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลนั้นๆ เรียกว่า put right man to the right job ทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมในพันธกิจ เป้าหมายขององค์กร ทำงานเป็นทีม All for one อย่างแท้จริง ไม่ใช่ทำงานเพื่อตนเอง หรือเพื่อพวกของตน หรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่ประทับใจ ตอนที่โดนพูยอและเทียนล้อม ควำบาตรไม่ให้ชนเผ่าต่างๆค้าขายกับจูมง จูมงกใช้ภาวะผู้นำที่ให้เกียรติทุกคน เน้นเป้าหมาย อุดมการณ์ร่วมกัน  และอาศัยทีมงานคือซอโซโน และหัวหน้าโจรสลัดทางน้ำซึ่งก็คืออดีตชาวซอซอนโบราณช่วยเหลือจนพ้นภัยมาได้

5. การที่จะดำเนินการใด เช่น การอพยพพาชาวบ้านหนีจากพูยอ จูมงก็ใช้กระบวนการ PDCA ดำเนินการจนภาระกิจลุล่วงดังนี้

-Plan มีการศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนวางแผนเชิงกลยุทธ์

-DO ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ทั้งเรื่อง สถานที่ วิธีการอพยพ จัดกำลังพล

- Check เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปรไปจากแผนเดิมซึ่งให้ทหารคนอื่นไปผ้ควบคุมจูชาวบ้านไปส่งเทียนเฉาแทนจูมง ก็มีการประเมินสถานการณ์และแก็ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับพลัน ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

-act หลังจากอยยพชาวไปเทือกเขาปุณเกแล้วมีการนำสถานการณ์ที่ผ่านมา มาประมวลวางแผนดำเนินการตั้งรับและป้องกันต่อไป

จริงๆมีกระบวนการคุณภาพมากกว่านี้แต่เขียนไม่ค่อยเก่งก็เลยเอาแค่นี้พอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  six sigmaความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
พี่เม่ยร่วมแจมความคิดด้วย บันทึกนี้ นะคะ

เสียดายจัง ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ คุณ Ringo วิเคราะห์ให่เห็นภาพได้ชัดเจนดีจัง  ขอบคุณค่ะ ที่ถ่ายทอดเรื่องดีๆ ฝากกัน

ป้าอ้วน
IP: xxx.47.133.46
เขียนเมื่อ 

ดูจูมงเป็นบางตอนค่ะ ชอบที่ผู้นำกล้าตัดสินใจและปกป้องลูกน้องและมีเหตุผลค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ที่นำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันค่ะ

เขียนเมื่อ 

 ข้าน้อยขอคาราวะท่าน  ที่ท่านมีความลึกซึ้งเรื่อง จูมง และมีความตั้งใจและมุ่งมั่นด้านระบบคุณภาพ อย่างที่ท่านกล่าว  "จูมง มหาบุรุษกู้แผ่นดิน เป็นเรื่องการบริหารจัดการระบบคุณภาพ"

ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ แม้แต่ประวัติศาสตร์ไทย หลายๆเรื่อง ข้าน้อยว่า ปัจจุบันเอามารวบรวมเรียบเรียงเป็นภาษาสวย เพื่อสื่อสารเรียนรู้ แม้แต่ P D C A น่าจะมีภาษาไทย สั้นๆที่ทำให้จำได้ปฏิบัติง่าย หรือมีจอมยุทธ์ท่านใดทราบช่วยบอกกล่าวแก่ข้าน้อย

  ข้าน้อยว่า ที่สำคัญต้องปฏิบัติจริงๆ ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ดี เป็นตัวอย่างศึกษา ตำราเป็นความรู้ การทำงานของเราจะได้เดินเร็วขึ้น แต่ต้องปฏิบัติจริงๆ

ขอคาราวะอีกครั้ง

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่เม่ยที่ช่วยเสริมเรื่องราวให้สมบรูณ์ขึ้น และรู้สึกยินดีครับที่จได้ลปรรกับองปารมี ป้าอ้วน พี่ถ่าว เสรานี้จะถึงตอนสำคัญ ที่อยากให้ดูจะได้ช่วยกันลลปรกัน

 

 

เด็กการจัดการ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรื่องของกระบวนการจัดการเป็นเรื่องที่มีมานานมากค่ะ แสดงว่านักทฤษฎีในสมัยก่อนนั้นสามารถคิดค้นหลักการที่ดีและเป็นหลักการที่ไม่มีความล้าสมัยเลยแต่น้อยเพราะทุกวันนี้ยังสามารถใช้หลักการนั้นได้อยู่และทำได้จริงสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ นอกจากชีรีย์เรื่องนี้จะเป็นละครอิงประวัติศาสตร์แล้วยังสามารถนำมาปรับใช้กับการศึกษาภาวะผู้นำได้ทีเดียว