บดินทร์ 24

ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาจากวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์
บดินทร์24
วันนี้ผมได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาจากวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ เนื่องจากพี่หวานได้เล่าถึงขั้นตอนการผลิตรายการคลื่นแทรก ให้ฟังดังนี้

 

ขั้นตอนการผลิตรายการคลื่นแทรก คลื่นแซบ
Preproduction
- ประชุมวางโครงเรื่องเนื้อหาของคริปต์ว่าจะเขียนอะไรในแต่ละเทป มีเนื้อหาอะไรบ้าง เช่น ล้อรายการล้อ MV มีแขกรับเชิญท่านใดบ้างเพื่อที่จะได้จัดวางเนื้อหาในแต่ละวัน ซึ่งในการถ่ายทำแต่ละครั้ง
จะถ่ายทำครั้งละ 10 เทป (ใน 1 เดือนจะมีการถ่ายทำ 2 ครั้งทุกวันจันทร์เว้นจันทร์)
- ขอคิวเพลงทั้งค่ายในค่ายนอกพร้อมข้อมูลศิลปินที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการหรือเบอร์โทรติดต่อที่สามารถจะติดต่อกับศิลปินหรือ PR ของค่ายนั้นได้
- เมื่อได้คิวเพลงได้เรียบร้อยแล้ว แบ่งวันว่าใครจะเขียนกี่วัน วันอะไรบ้างมีเนื้อหาประมาณไหน
มีมุขล้อเลียนหรือมุขปิดรายการอย่างไรบ้าง (สคริปต์มี 3 คนจะต้องแบ่งงานกัน)
- นำเสนอหัวข้อที่ได้ประชุมวางแผนกันเรียบร้อยแล้วให้ Producer ตรวจสอบว่าเหมาะสมหรือไม่
- (ถ้าเหมาะสมดีแล้ว) ลงมือเขียนสคริปต์เมื่อเสร็จเรียบร้อยส่ง Producer ตรวจ
- ตรวจสคริปต์เพื่อแก้ไข ครั้งที่ 1 พร้อมสั่งเสื้อผ้ากับฝ่าย Costume และอุปกรณ์ประกอบฉากจากฝ่าย Art Dir รวมทั้งเตรียมจัดนักแสดงประกอบ(ถ้ามี)
- ตรวจสคริปต์ครั้งที่ 2  พร้อมตรวจเสื้อผ้าที่สั่งไปกับฝ่าย Costume พร้อมตรวจสอบ Prop
- ถ่ายเอกสารสคริปต์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 8-9 ชุด เพื่อแจกให้กับทีมงานฝ่ายต่างๆ และพิธีกร
- เขียนคิวการ์ด (ในกรณีที่มีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญหรือกรณีที่บทยาวเป็นพิเศษ)
- ไฮไลท์สคริปต์ให้พิธีกรตามชื่อของคนนั้น (พิธีกรมี 4 คนต้องไฮไลท์ให้ทุกคน)
- เบิกเทปเบต้า 60 สำหรับถ่ายทำ
- เตรียม ซีดีศิลปิน ไวท์บอร์ด คิวการ์ด ฯลฯ
- เซ็ทฉากก่อนการถ่ายทำ 1 วันเพื่อสะดวกและประหยัดเวลาในการถ่ายทำ
Production
สถานที่ถ่ายทำรายการคลื่นแทรก คลื่นแซบ ถ่ายทำใน Studio ชั้น 18 ตึกแกรมมี่
- จัดกล้อง + จัดไฟ ให้ทุกอย่างพร้อม
- แจกสคริปต์ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งของพิธีกร เรียงตามคิวถ่าย (แต่ละวันจะไม่เรียงกัน)
- พิธีกรแต่งหน้าทำผม + แต่งตัวพร้อมถ่าย
- ถ่ายทำเรียงตามคิวพิธีกรและวันที่วางไว้ (ถ้ามีมุขล้อที่ต้องเซทฉากจะต้องถ่ายก่อนเพราะต้อง
เซทฉาก,ไฟ ใหม่ทั้งหมด)
- ระหว่างถ่ายทำจะต้องมีการจดไทมโคช (T/C) เพื่อนำไปใช้ดูเวลาในการตัดต่อ
- เก็บสคริปต์ที่เป็นไทมโคช (T/C) พร้อมเทปถ่ายไปห้องตัด
Postproduction
- ตัดต่อเรียงตามวันออนแอร์ ที่ห้องตัดต่อ 2 ชั้น 24 ระบบ Non leaner
- เมื่อตัดเทปเสร็จ 1 วัน on air  Co-Producer จะตรวจความถูกต้องและตัดทอนเนื้อหาบางส่วนที่เกินเวลาออก พร้อมทั้งใส่เสียงเอฟเฟคในเนื้อหา หรือมุขที่พิธีกรเล่นกัน เมื่อเสร็จเรียบร้อยจึงให้ Producer
                ตรวจอีกครั้ง
- เมื่อ Producer ตรวจเรียบร้อยจึงลงเทป (เทปเบต้า 30) เพื่อเตรียมส่งออนแอร์
- ส่งเทปออนแอร์ไปยังช่อง (ช่อง 5)
- เทปออกอากาศ
**ถ้าเทปมีปัญหาหรือโดนเซ็นเซอร์จะต้องส่งคนไปรับเทปจากช่องมาแก้ไขและส่งเทปกลับไปช่องเพื่อ
นำไปออกอากาศ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของบดินทร์ความเห็น (0)