การผลิตกล้วยตากด้วยวิธีการตากแดดบนแคร่ไม้ไผ่ที่ทำกันมาแต่ดั้งเดิมนั้น เริ่มจะเป็นอุปสรรคทั้งในด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงจากปนเปื้อนสิ่งที่เป็นมลพิษในอากาศ และสัตว์พาหนะต่างๆ อีกทั้งสภาพอากาศในปัจจุบันก็ยากต่อการพยากรณ์ และช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำฝนมากและระยะเวลาฝนตากนาน จนทำให้ผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง ได้รับผลกระทบกล้วยที่ตากไว้ไม่แห้งและเกิดเชื้อรา ในการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัยได้คำนึงถึงการแก้ไขปัญหานี้ และเห็นว่าการตากกล้วยแบบดั้งเดิมแม้เป็นวิธีที่ประหยัดที่ใช้พลังงานแสงแดดจากธรรมชาติ แต่ยากต่อการวางแผนการผลิตที่เพียงพอโดยไม่ต้องมีภาระด้านการเก็บรักษาสินค้าคงคลังมากเกินไป

ดังนั้นการผลิตกล้วยอบในตู้ที่ปิดสนิทและมีความปลอดภัยในการผลิตสูงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการผลิตกล้วยตากและผู้บริโภคกล้วยตากที่จะได้เลือกบริโภคกล้วยอบที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกล้วยตากแต่มีความสะอาดและถูกสุขอนามัยมากกว่า และยังสามารถกำหนดกำลังการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้

แนวคิดการพัฒนาตู้อบนี้เป็นแนวคิดแรกที่อาจยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทางกลุ่ม PSCM ก็พร้อมที่จะนำมาพิจารณาปรับปรุงและทดสอบต่อไป

อ่านรายละเอียดการออกแบบตู้อบได้ ที่นี่