วันนี้ได้ทำการอัดเสียงเพื่อที่จะนำเสียงที่ได้ไปใส่ในสื่อครับ โดยจะใช้เสียงของสุพัชชาครับ ส่วนผมจะเป็นคนอัดครับ ซึ่งเราจะใช้โปรแกรม DPS Velocity ในการ Capture เสียงครับ ซึ่งปัญหาที่เจอก็จะเป็นเรื่องของการออกเสียงและเรื่องของเสียงแทรกเข้ามา เช่น เสียงหายใจเป็นต้นครับ