ผู้บริหารกับการวิจัย


แรงจูงใจ

จากประสบการณ์ของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  ผู้บริหารได้สนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยหลายรูปแบบ  ได้แก่  การจัดหาพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือ  การทำเป็นแบบอย่าง  การรวมกลุ่มสนใจ  การอำนวยความสะดวกในเรื่องเวลา  สถานที่  อุปกรณ์  การให้การเสริมแรง  การใช้กระบวนการกลุ่มในการสร้างแรงจูงใจ  การประกาศเกียรติคุณครูที่มีผลงานวิจัย  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการส่งเสริมการทำวิจัยแก่บุคลากรทุกระดับ  ทั้งนักเรียน ครู และผู้บริหาร  รวมถึงการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ท่านผู้บริหารท่านใดมีกลยุทธ์อย่างไร  ที่จะพานำให้ครูของท่านทำวิจัยในชั้นเรียน   ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะ

ท่านอธิการเซอร์อัลเฟรด   วรศิลป์

หมายเลขบันทึก: 146009เขียนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2007 09:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 เมษายน 2012 09:33 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
ทัศนีย์ ไพฑูรย์พงษ์

เรียนอาจารย์ละเอียด

   เท่าที่อ่านดูนะคะ มีประมาณ 12 วิธีการที่ผู้บริหารใช้สำหรับการส่งเสริมให้เกิดการวิจัย

    ถ้าขยายวิธีการแต่ละวิธีให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นว่าทำอย่างไร  ได้ผลอย่างไร มีตำราอ้างอิงเล็กน้อย รวมทั้งเสนอความคิดว่าวิธีไหน ดีอย่างไร จุดอ่อนจุดแข็ง คิดว่าน่าจะเป็นบทความที่ส่งลงพิมพ์ในวารสารวิชาการได้อย่างดีทีเดียวค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี