ประสบการณ์คร้งยิ่งใหญ่กับการศึกษาดูงานของ ยพ.4

การเดินทางที่ยาวไกล ให้พวกเรารู้จักอะไรอีกมากมาย

การทัศนศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร  ของชาว ยพ.4 

       ประสบการณ์ในการเดินทางมีมากมาย    นับตั้งแต่ก้าวย่างขึ้นสู่รถทัวร์ท่องเที่ยวที่พวกเราร่วมกันเหมา   รถทัวร์คันสีแดงเถือก  ออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต  เวลาประมาณ  ตี  4   กว่า  ม่งหน้าตรงยังจังหวัดพังงาเพื่อรับสาวสวยของห้องเป็นคนสุดท้าย  และตรงดิ่งเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี  ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารงานของสหกรณ์บ้านลาด   ซึงเป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถ   ใช้บริบทของพื้นที่มาเป็นเครื่องต่อรองสินค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ    เช่น   การแปรรูปกล้วยหอมทอง เพื่อส่งออกยังประเทศเพื่อนบ้าน   แต่ที่น่าประทับใจย่งกว่าน้นคือ   สินค้าที่ส่งออกล้วนแล้วแต่ปราศจากสารพิษ และสารเคมี   ซึ่งในการทำการเกษตรในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ต้องพึ่งสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชแทบทั้งสิ้น   นอกกจากนี้ยังมีการรวบตัวของการก่อต้งสหกรณ์บ้านลาด   เพื่อระดมทุนให้แก่สมาชิกในกองทุน  เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน  การก่อตั้งตลาดกลางการเกษตร  เพื่อส่งออกสิ้นค้ายังภาคต่าง ๆ ของประเทศ    นอกจากนี้การปลูกพืชทางการเกษตร และหมุนเวียนจับจ่ายกัยภายในตำบล อำเภอ ยังสร้างคุณค่าทางการบริโภคให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก    นอกจากนี้แล้วยังปลูกฝังความสามัคคี  ดูแลซึ่งกันและกันของคนในชุมชน   ต่อจากนั้น  

      การเดินทางเร่มขึ้นอีกครั้ง  เพื่อมุ่งเน้นเข้าสู่เมืองหลวง  กรุงเทพมหานคร   ระหว่างการเดินทางมีโอกาสร่วมรับประทานอาหารร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นจากการเดินทางดูงานกันอย่างสนุกสนาน    กว่ารถคันงามจะพาพวกเราเข้าสู่กรุงเทพก็ร่วม  3  ทุ่มกว่า  พวกเราแยกย้ายเข้าที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย   หลายคนท่องราตรีกันดึกดื่น   หลายต่อหลายคนพักผ่อนภายในห้องพัก

      เช้าของวันใหม่   พวกเราหลายชีวิตเดินทางเยี่ยมชมการทำงานของสวนจิตรลดา  ชมการจัดการ  และยุทธศาสตร์ในการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริหลากหลายมากมาย  น่าสนใจ  ติมตามยิ่ง  

        ความประทับใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายภายใต้  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  รุ่นที่  4   มีมากมาย  มากความประทับใจ  พวกเรารักที่จะอยู่ร่วมกัน   ร่วมก้าวไปพร้อม ๆ กัน  และจบการศึกษาระดับปริญญาโทพร้อม ๆ กัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบความรู้ทางการจัดการสวัสดิการชุมชนความเห็น (1)

หนุ่มนิรนาม ผู้ที่ไม่เคยหยุด
IP: xxx.121.150.135
เขียนเมื่อ 

น่าจะเขียนให้ยาวกว่านี้สักหน่อย รอติดตามอยู่ นะจ้ะ เจน