ค้นหาช้างเผือก

จะทำอย่างไรกันดี

เรื่องที่พูดคุยก็เป็นเรื่องเกมส์ที่เด็กและเยาวชนเล่นกันอย่างเมามันแต่ก็ยังมีเด็กและเยาวชนกลุ่มหนึ่งพยามจะชักจูงเพื่อนให้ออกมาทำกิจกรรมเพื่อสังคม ก็ได้มาพูดคุยกันในเรื่องจะทำอย่างไรก็มีน้อง

http://gotoknow.org/file/numsuwat/thumbnail/IMG_0005.JPG    http://gotoknow.org/file/numsuwat/thumbnail/IMG_0446.jpg   http://gotoknow.org/file/numsuwat/thumbnail/IMG_0006.JPG

เอมเม่ ในมุมมองผู้ใหญ่ชอบมองเด็กว่ารุ่นแรงแต่ถ้าคุณได้มาสัมผัสกลับมันหรือยัง ได้เล่นหรือยังแล้วก็มาตัดสินว่าเด็กเล่นเกมส์ที่ไม่มีประโยชน์ เกมส์ที่เด็กๆเล่นมันทำให้เด็กได้รู้จักคิก วิเคราะห์แล้วแก้ไขปัญหา แต่ถ้าคุณเล่นแล้วสนุกน๊ะมันไม่มีประโยชน์แล้ว

ตุ๊กตา  เสนอมาว่า พาเพื่อนไปดูบ้านเกษตรกรที่เค้าอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่อย่างพอเพียง แล้วให้เพื่อนได้ซักถามลุงว่าการทำเกษตรมันทำอย่างไร แล้วก็มีเกมส์หรือสันทนาการซอดแซกไปด้วยซึ่งจะมีความหมายทุกเกมส์ที่เอามาเล่น

พัฒนา  อย่างให้น้องไปดูเกษตรกรว่าเข้าอยู่กันอย่างไรแล้ววิธีการทำมาหากินเค้าอยู่กันอย่างไร เพาะส่วนมากน้องเป็นเด็กในเมืองอยากให้เป็นเห็นความเป็นจริง

ก็พอไปดูงานแล้วก็จะกลับมาเรียนรู้เรื่องการเขียนเรื่องราวลงในเวปhttp://gotoknow.org ผมว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะให้เด็กๆได้เล่าเรื่องราวที่เด็กได้ไปเห็นแล้วมาเขียนในที่เด็กได้มา

ก็จะมีกิจกรรมค่ายในวันที่ 7- 8 พ.ย. 2550 ซึ่งเป็นโครงการเยาวชนไทยไม่ทอดทิ้งสังคม (เยาวชน1000 ทาง)  จะทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักการให้และการรับสิ่งดีๆ เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างกับเพื่อนต่อไปแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักพัฒนาน้อย ( เยาวชน1000ทาง)ความเห็น (0)