ฮัจญ์มับรูรฺ องค์รวมแห่งสาสน์สันติภาพ ตอนที่ ๑


ฮัจญ์มับรูรฺ องค์รวมแห่งสาสน์สันติภาพ โดย โดย ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และอะมีรุลฮัจย์ (ผู้แทนฮัจย์ทางการ) ประจำปี๒๕๕๐

 

 ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา

ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลากับหลากหลายบทบาท อาทิ คณะมนตรีสันนิบาตโลกมุสลิม ผู้แทนกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลามประเทศคูเวตประจำประเทศไทย รองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และล่าสุดอะมีรุลฮัจย์ (ผู้แทนฮัจย์ทางการ) ประจำปี ๒๕๕๐ ผมจึงขอถือโอกาสนี้นำบทความของท่าน ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียาซึ่งท่านเขียนเกี่ยวกับ"ฮัจญ์มับรูรฺ องค์รวมแห่งสาสน์สันติภาพ"  ลงเป็นตอนๆในบล็อกนี้ครับ

ฮัจญ์มับรูรฺ องค์รวมแห่งสาสน์สันติภาพ

โดย ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

อะมีรุ้ลฮัจย์ประจำปี ฮ.ศ. 1428

อัลลอฮฺตรัสไว้ความว่า “และสิทธิของอัลลอฮฺที่มีแก่มนุษย์นั้น คือการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ บัยติลลาฮฺ สำหรับผู้ที่มีความสามารถเดินทางได้” (3/97)ฮัจญ์ เป็นหลักศาสนบัญญัติในอิสลามประการที่ห้า ที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติเพียงครั้งเดียวในชีวิต โดยมีเงื่อนไขอยู่ที่มีความสามารถทั้งสุขภาพร่างกาย ทรัพย์สินเงินทองและความปลอดภัยในการเดินทาง  ฮัจญ์จึงเป็นแหล่งรวมประชาคมโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ที่สามารถรวบรวมประชากรโลกที่ก้าวโพ้นพรมแดนทางเผ่าพันธุ์ ชั้นวรรณะ วัฒนธรรมและประเทศชาติ สู่การหลอมรวมพลโลกให้มีความเป็นเอกภาพทั้งด้านความตั้งใจและวัตถุประสงค์ รูปแบบและวิธีการ สถานที่และแหล่งปฏิบัติ แม้กระทั่งเสื้อผ้าอาภรณ์นอกกาย ทุกคนพร้อมใจปฏิบัติอย่างเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยหัวใจที่นอบน้อมและยอมศิโรราบในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงบริหารจัดการสากลจักรวาลปรากฎการณ์อันน่ามหัศจรรย์ของประชากรโลกนี้ มิเพียงแต่แสดงถึงความเป็นสากลจักรวาลของสาสน์อิสลามเท่านั้น หากยังเป็นภาพสะท้อนของวิถีชีวิตมุสลิมที่มีความผูกพันและตอบรับการเชิญชวนของอัลลอฮฺด้วยหัวใจที่สำรวม อากัปกิริยาที่อ่อนน้อม จรรยามารยาทอันสูงส่งและการมีปฏิสัมพันธ์อันดีทั้งต่อตนเอง สิ่งแวดล้อมรอบข้างและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน กล่าวได้ว่า ฮัจญ์คือการปฏิบัติภาคสนามซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ ที่มีเจตนารมณ์ในการฝึกอบรมและหล่อหลอมพลโลกให้ซึมซาบองค์รวมสาสน์อิสลาม ที่มุ่งให้มุสลิมเป็นทูตสันถวไมตรีและสันติภาพระดับสากล ผู้ยึดมั่นในศาสนาแห่งความกรุณาปรานีอย่างแท้จริง

ด้วยเหตุดังกล่าว อิสลามจึงให้ความสำคัญกับฮัจญ์มับรูรฺ อันหมายถึงฮัจญ์ที่รังสรรค์ความดีงาม ที่ไม่ผสมผสานอบายมุขทั้งปวง เป็นการประกอบพิธีฮัจญ์ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ และเป็นที่ยอมรับของพระองค์ ซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาของผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ทุกคน เพราะศรัทธามั่นต่อคำพูดของ นบีมูฮัมมัด(ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน)ที่กล่าวไว้ความว่า “ไม่มีผลตอบแทนใดๆ สำหรับฮัจญ์มับรูรฺ เว้นแต่สรวงสวรรค์เท่านั้น(หะดีษรายงานโดยบุคอรีและมุสลิม)

  <p>ตอนที่ </p><p> </p>

หมายเลขบันทึก: 143211เขียนเมื่อ 31 ตุลาคม 2007 10:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 พฤษภาคม 2012 18:22 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
มีให้โหลดไฟล์เต็มๆ ทีเดียวมัยครับ ขี้เกียจอ่านที่ละบท
  • อ.จารุวัจน์ครับผมจัดให้ตามขอแล้วครับไปที่ http://gotoknow.org/blog/mylittleworld3/143299
  • และแถมให้อีก ๓ บทความครับ ส่วนเรื่องอะไรนั้นต้องเข้าไปดูเองครับ
  • ขอบคุณอาจารย์มากครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท