งานวิจัยในชั้นเรียน


การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเนื่องจากผู้เรียนไม่สนใจความรู้เชิงวิชาการชอบเล่นมากกว่าเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียนผู้ศึกษา

ชื่อ นายมานะ ไชยโชติ  ตำแหน่ง ครู อันดับ ค.ศ. 1 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ปัญหา

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเนื่องจากผู้เรียนไม่สนใจความรู้เชิงวิชาการชอบเล่นมากกว่าเรียน

วิธีแก้ปัญหา

ในภาคเรียนที่ 1/2549 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่สนใจความรู้ที่เป็นวิชาการ ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ชอบเล่นมากกว่าเรียน ค้นคว้าไม่เป็น แก้ปัญหาโดย

1.       ครูออกแบบวิธีการค้นคว้า โดยให้ค้นคว้าเรื่องหรือสิ่งที่ตนเองสนใจ อยากรู้ อยากเห็น จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจและเรื่องที่เป็นสาระในบทเรียน

2.       นำสิ่งที่ตนเองค้นคว้าได้มารายงานให้ครู และเพื่อนนักเรียนทราบ

3.       ครูกำหนดเกณฑ์ให้คะแนน เช่น ค้นได้ 1 เรื่อง นำมาเสนอผ่านจะได้ 5 คะแนน แต่ในหนึ่งภาคเรียนต้องทำส่งไม่เกิน  20 เรื่อง นำคะแนนที่ได้ไปประเมินตามสภาพจริง ร่วมกับวิธีอื่น

ผลการแก้ไข

1.       นักเรียนรู้จักการใช้ห้องสมุด ใช้เวลาว่างไปค้นคว้าหาข้อมูลที่เกิดขึ้นจากความสนใจสงสัยของนักเรียนเอง

2.       นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการต่างๆ แทนที่จะรับจากครูฝ่ายเดียว

ข้อเสนอแนะ

1.       การศึกษาวิธีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนรักการค้นคว้าเห็นคุณค่า

2.       ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการต่างๆ แทนที่จะรับจากครูฝ่ายเดียว

3.       ไม่มีวิธีการค้นคว้าหาความรู้วิธีใดดีที่สุด ครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริม หลายๆ วิธี

หมายเลขบันทึก: 142796เขียนเมื่อ 29 ตุลาคม 2007 14:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 21:22 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)
  • ลองให้นักเรียนเขียนด้วยดีไหมว่าได้อะไรจากการจัดแบบนี้บ้าง
  • จะได้วิเคราะห์ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นครับผม
  • ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับที่ให้ข้อเสนอแนะจะพัฒนาปรับปรุงต่อไปครับ

เข้ามาแล้วคับครู

แต่ไม่รู้จะตอบอะไรง่ะ....คับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท