ทันตแพทย์ กับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความมุ่งมั่นในการพัฒนา

 เช้าวันนี้ขณะที่กำลังทำกิจกรรมกับทีมงาน สคร๖ ท่านอาจารย์ทันตแพทย์ สดใส จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มน ได้ติดต่อให้ไปเป็นวิทยากรให้กับโครงการ "ส่งบัณฑิตสู่สังคม ของคณะทันตแพทยศาสตร์" (Link) ซึ่งจะดำเนินการมาเป็นเวลา ๓ ปีอย่างต่อเนื่อง ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งจะจัดหลังจาก HA ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ผมเรียนเสนอให้จัดกิจกรรมทั้งสองในช่วงเวลาต่อเนื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับ

 เชิญแสดงข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนานิสิตทันตแพทย์ ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)