ความมุ่งมั่นในการพัฒนา

 เช้าวันนี้ขณะที่กำลังทำกิจกรรมกับทีมงาน สคร๖ ท่านอาจารย์ทันตแพทย์ สดใส จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มน ได้ติดต่อให้ไปเป็นวิทยากรให้กับโครงการ "ส่งบัณฑิตสู่สังคม ของคณะทันตแพทยศาสตร์" (Link) ซึ่งจะดำเนินการมาเป็นเวลา ๓ ปีอย่างต่อเนื่อง ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งจะจัดหลังจาก HA ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ผมเรียนเสนอให้จัดกิจกรรมทั้งสองในช่วงเวลาต่อเนื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับ

 เชิญแสดงข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนานิสิตทันตแพทย์ ครับ

JJ