โรงเรียนบ้านดง  ตำบลปะหลาน  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม