Contact

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาคประชาชน

โรงเรียนบ้านเตาบ่า ให้นักรียนฝึกอ่านทุกวันโดยอ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟังเมื่อมีเวลาว่าง

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 14245, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (1)

สุธีรุจ
IP: xxx.173.38.72
Written At 

อยากเห็นข้มมูลและรายละเอียดมากกว่านี้ครับท่านผอ.