โรงเรียนบ้านเตาบ่า ให้นักรียนฝึกอ่านทุกวันโดยอ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟังเมื่อมีเวลาว่าง