เศณวี62

เขียนสคริปต์

บันทึกประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549  วันนี้ทำงานเวลา 09.30 น. และงานแรกที่ทำสำหรับวันนี้คือการเช็คเทปรายการที่ได้เคยถ่ายทำมาแล้วเรียบเรียงจัดใหม่ให้เป็นหมวดหมู่และเรียงตามลำดับการออกอากาศ

หลังจากนั้นงานที่ สอง ก็ได้รับมอบหมายให้หาภาพและเรียบเรียงตามเรื่องที่ได้ถ่ายทำไปแล้ว เพื่อที่จะนำไปทำCD

งานต่อมาคือ การรับมอบหมายให้เขียนสคริปต์ ซึ่งได้ช่วย ๆ กันเขียนกับนักศึกษาฝึกงานด้วยกัน ซึ่งเรื่องที่เขียนนั้นเป็นเรื่อง โรงเรียนไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ ที่ได้ไปถ่ายทำมาเมื่อวันก่อนมีวิธีเขียนดังนี้

1. รวบรวมข้อมูล

2. เขียนสรุปเรื่อง

3. ร่างสคริปต์

4. ทำการเขียน

5. ตรวจสอบ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของเศณวีความเห็น (0)