การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์1.  การเตรียมบ่อ- ใช้บ่อซีเมนต์สำเร็จรูปขนาด  กว้าว  140 เชนติเมตร  สูง  50  เซนติเมตร-  เติมน้ำให้เต็มแล้วตัดต้นกล้วยแช่ประมาณ 7 10  วันเพื่อฆ่าเชื้อปูนแล้วปล่อยน้ำทิ้ง-  เติมน้ำสะอาดทิ้งไว้ประมาณ  2 -3 วัน เตรียมบ่อปล่อยปลา ( น้ำที่เติมในบ่อสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ) 2.  การเตรียมพันธ์ปลาดุก-  ปลาดุกที่มีขนาดเดียวกันประมาณ  7-10  เซนติเมตร-  ติดต่อซื้อพันธ์ปลาดุกจากประมงหรือแหล่งที่เชื่อถือได้ 3.  การดูแลรักษา-  ให้อาหารปลาตามขนาดของปลา วันละ  2  ครั้ง  เช้า เย็นพอประมาณ-  ทำความสะอาดบ่อทุก 5-7 วัน  หรือเมื่อมีกลิ่นเหม็น 4.  การจำหน่าย บริโภค-  ปลาอายุ  60  วันขึ้นไปก็สามารถจับบริโภคได้และเมื่อปลาอายุ  90  วัน ก็สามารถจำหน่ายได้                                 โดย  นายสุรินทร์   นนทะโคตร   รหัสประจำตัวนักศึกษา  493123105132