อยากให้ผู้รู้ช่วยเสนอแนะวิธีการสร้างชุมชน และการเข้าชุมชน มีวิธีการทำได้อย่าง

มีหลาย ๆ คนรออ่านอยู่

ขอบคุณ