สุพัชชา 55

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2549

สวัสดีวันแรกของสัปดาห์ค่ะวันนี้ต้องมาทำงาน แต่เช้าเนื่อจากได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นเลขาคอยจดบันทึกการประชุม 

โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผลผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประเภทวีดีทัศน์ ของ สสวท.ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2549 ณ. ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 ค่ะ

                     โดยมีหน่วยงานที่มาร่วมการประชุมดังต่อไปนี้ค่ะ

 1.ผู้ชำนาญจากสาขาวิชาต่างๆของสสวท.

 2.อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 3.อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 4.ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 5.มหาวิทยาลัยสุโขททัยธรรมาธิราช

 6.บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 7.โรงเรียนประภามนตรี 2

 8.โรงเรียนศรีวิกรณ์

 9.โรงเรียนวัดธาตุทอง

 10.สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

 11.มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 12.โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

 13.โรงเรียนปทุมคงคา

 14.โรงเรียนดาราคาม

     และในวันนี้มีตารางการประชุมดังต่อไปนี้ค่ะ

   8.30 -09.00 น. ลงทะเบียน

   09.00-10.00น. เปิดประชุมและชี้แจงข้อตกลงในการประชุม

  10.00-12.00 น. นำเสนอวีดีทัศน์และให้วิพากษ์ วิจารณ์

  13.00-16.30 น. นำเสนอวีดีทัศน์ วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ

 

 และในการประชุมในวันนี้เป็นการเปิด วีดีทัศน์ที่ทาง สสวท.เป็นผู้ผลิตและเลิกมาให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้ผู้ที่เข้าประชุมได้ทำการวิพากษ์ วิจารณ์ ค่ะ ตลอดทั้งวันนี้ก็เป็นแบบนี้ทั้งวันค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุพัชชาความเห็น (0)