สุพัชชา 56

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2549

 วันนี้เป็นวันที่ 2 ที่มีการประชุม และต้องทำหน้าที่เป้นเลขาคอยจดบันทึกการประชุมให้อาจารย์ และในการจดบันทึกต้องแยกหัวข้อเป็นเรื่องๆ ว่าแต่ละเรื่องมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างไร เพ่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการทำสื่อในครั้งต่อไป

และในช่วงบ่ายของการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยออกป็น 2 กลุ่ม เพื่อที่ให้เสนอแนวความคิดในการช่วยกันพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทวีดีทัศน์ และวันนี้ก็มีโอกาสที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะ และข้อคิดเห็นที่แสดงในวันร้คือ

   อยากให้มีสื่อการเรียนการสอนที่มีความแปลกใหม่เพราะเนื่องจากสื่อเป็นตัวเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียนให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้นค่ะ  และทางสสวท.ยังไม่มีสื่อที่นักเรียนหรือผู้ชมสามารภติดต่อกลับมาเพื่อติชทรายการเนื่องจากผู้ที่ติชมรายการคือผู้ที่สนใจในรายการจะทำให้เราได้ข้อมูลที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ดีและตรงกับเป้าหมาย

   และในการสรุปการประชุมในครั้งนี้ผลสรปในการประชุมขอปิดเป็นความลับนะค่ะเพราะไม่ทราบว่าอาจารย์ที่นี่จะยอมให้บอกหรือเปล่าค่ะ

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุพัชชาความเห็น (0)