beeman เขียนบันทึกมามากพอสมควร (271 บันทึก) ก็ต้องมีของเล่นสนุกๆ บ้าง ผมได้ลองติดตั้ง บล็อก Counter มาประมาณ 20 วัน (13 ม.ค.49) มีคนเข้ามาเยี่ยมผม (โดยตั้งใจและโดยไม่ตั้งใจ) ถึง 3,070 คนเลยทีเดียว มีชาวต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น,สหรัฐ,อินเดีย,เยอรมัน เข้ามาเยี่ยมผม บางคนอาจเป็นคนไทย แต่บางคนเป็นชาวต่างประเทศมาค้นหารูปภาพเกี่ยวกับผึ้งซึ่งไม่มีในเมืองของเขา เช่น ผึ้งหลวง (Apis dorsata) ผึ้งโพรง (Apis cerana) ผึ้งมิ้ม (Apis florea) ผึ้งมิ้มเล็ก (Apis andreniformis) แต่หลายคนก็เข้ามาอ่านเรื่อง แดจังกึม ฉบับของ beeman ซึ่งมีคนเข้ามาอ่านแล้วถึง 1460 ครั้ง (ซึ่งนับว่าเป็นสถิติของคนที่เข้ามาอ่านบันทึกมากที่สุดของ gotoknow ในขณะนี้) วันหนึ่งๆ มีคนเข้ามาอ่านเรื่องนี้ถึง 20 กว่าครั้งนะครับ

   ปัจจุบันสมาชิกของ gotoknow ที่ติดตั้ง บล็อก Counter คงยังมีไม่เกิน 10 คน ที่ติดตั้งหลังจากผม (ที่ผมสังเกตเห็น) ก็มีของท่านอาจารย์ JJ และ คุณบอย ผมอยากชักชวนหลายๆ ท่านลองติดตั้งบล็อก Counter ดูบ้างนะครับเพื่อความสนุกในการเขียนบันทึกครับ ติดตามเรื่องที่ผมเขียนเกี่ยวกับ บล็อก Counter ได้ดังนี้

   แล้วพบกันใหม่ครับ..