ปลาค้อถ้ำวังบาดาล (Cave loach)

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schistura trogocataractus (Kottelat & gery, 1989)

 

ขนาด : ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมีความยาว ๖ เซนติเมตร

 

ถิ่นอาศัย : ลำธารในถ้ำ

 

สถานภาพ : มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ตามการจัดอันดับสถานภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ปี ๒๕๓๘, ใกล้สูญพันธุ์จากการสำรวจล่าสุด ปี ๒๕๔๒

ที่มา: http://www.webroon.com/~edu/sudpa/extincting.htm