อันตรายของวารสารวิชาการ ต่อคุณภาพของการวิจัยและบันฑิตศึกษา

  ติดต่อ

อันตรายของวารสารวิชาการ  ต่อคุณภาพของการวิจัยและบันฑิตศึกษา

วารสารวิชาการอาจเป็นตัวการทำให้คุณภาพของการวิจัยและบัณฑิตศึกษาตกต่ำหรือด้อยคุณภาพ   หากมีสภาพต่อไปนี้
1. เป็นวารสารที่จัดทำเป็นการภายในของสถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือหน่วยงานย่อยภายในสถาบัน
2. จัดทำขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักสำหรับเป็นกลไกว่าผลงานวิจัยของสถาบัน/หน่วยงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
3. กลไกควบคุมคุณภาพไม่เข้มงวด   ระบบ peer review ไม่แข็ง
          - ต้นฉบันไม่ต้องผ่าน peer review
          - reviewer เป็นคนภายในองค์กร/หน่วยงานทั้งหมด
          - ไม่เลือกนักวิชาการที่ "หิน" มาเป็น reviewer
          - ไม่เลือกนักวิชาการที่มีมุมมองแตกต่างหลากหลายมาเป็น reviewer
          - บรรณาธิการไม่เป็นคนเข้มงวดด้านคุณภาพทางวิชาการ
          - บรรณาธิการถูกบีบหรือกดดันให้ต้องไม่เคร่งครัดในการ review/reject ต้นฉบับ
          - มีการใช้วารสารเป็นเครื่องมือหาเสียง/หาพวกว่าเป็นคนใจดีมีอัธยาศัยไม่ "หิน"

วิจารณ์  พานิช
 28 ม.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 14104, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:22:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#วารสารวิชาการ#บัณฑิตศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

นม.
IP: xxx.29.39.1
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับ เหมือนกับนักกฎหมายที่หาช่องทางกฎหมายเพื่อวาระที่ซ่อนเร้น