GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

Passion Plan Feb 2006

แผนงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

PASSION PLAN

 ๑ ก.พ ๐๙.๐๐ ประชุมทีมงานสหสาขาวิชาชีพ เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน ( Link )

          ๑๔.๐๐ AAR KKU_INNOVATION 2006 ห้องประชุมกรรมการชั้น ๕ ( Link)

 ๒ ก.พ สัมมนาการจัดการความรู้ "สคร ๖ ( Link) "

          ๑๖.๐๐ ปรึกษาอธิการบดี "ทรัพย์สินทางปัญญา ( Link) "

 ๔ ก.พ สัมมนาการจัดการความรู้ "สายสนับสนุน คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ข" ( Link)

 ๕ ก.พ KM คณะเทคนิคการแพทย์ ( ต่อ )

 ๗ ก.พ ประชุม East_West Corridor สถาบันยุทธศาสตร์

 ๘ ก.พ ประชุม คณบดี

 ๙-๑๒ ก.พ สัมมนา ฝ่ายวิจัยกับการจัดการความรู้ ม.สงขลานครินทร์ ( Link )

 ๑๔ ก.พ สัมภาษณ์โครงการผู้ประกอบการใหม่ (NEC) จังหวัดอุดรธานี ( Link)

 ๑๕ ก.พ ประชุมคณบดี

 ๑๗-๑๘ ก.พ สัมมนาปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ อบต จังหวัดสุรินทร์

 ๒๐-๒๑ ก.พ สัมมนาปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ อบต หนองอีบุตร จ.กาฬสินธิ์

 ๒๒-๒๔ ก.พ ประเมินการประกันคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ม.นเรศวร

 ๒๘ ก.พ AAR Feb 2006 and Passion Plan Mar 2006

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 14096
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)