ศ. นพ. ประเวศ วะสี เขียนเรื่อง "จากสังคมอำนาจ ขันที ศรีธนญชัย สู่ สังคมใช้ความจริง" เมื่อเกือบ ๒ ปีมาแล้ว   อ่านได้ที่นี่  

ใครคือศรีธนญชัย?

วิจารณ์ พานิช

๑ กพ. ๔๙