การฝึกงานของวันศุกร์ที่ 27/01/49

เวลา 08.30

ช่วงเช้า

     วันนี้ได้เริ่มตัดต่อโครงการกลุ่มด้วยโปรแกรม Premeire Pro หลังจากที่ได้ทำการบันทึกเสียงไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ค่ะ แต่ก่อนที่จะตัดต่อต้องแปลงเสียงบรรยายที่อัดไว้ให้เป็น MP 3 ด้วยโปรแกรม Nero เสียก่อนดังขั้นตอนดังนี้ค่ะ

  1. เปิดโปรแกรม Nero
  2. เลือกออดิโอ (Audio)
  3. คลิก แปลง Audio CDS เป็น Nero Digital Audio
  4. เลือกไดรฟ์ G ที่ใส่ CD คือ LITE-ON CD-ROM LTN-527T
  5. Brownse หาโฟล์เดอร์ที่จะใส่ คลิก OK
  6. คลิก Setting
  7. Encoding Quality ใช้ 5
  8. Constant bitrate 192 K

     เมื่อแปลงเพลงเสร็จแล้วก็เปิด Premiere แล้วนำเพลงที่แปลงเป็น MP 3 Import เข้ามาวางใน Timeline ช่อง Audio 1 จากนั้นก็นำภาพมาตัดต่อให้สัมพันธ์กับบทบรรยายค่ะ

ช่วงบ่าย

     เมื่อกินข้าวเสร็จก็ขึ้นมาตัดต่อโครงการกลุ่มต่อค่ะ