สร้างชุมชนQA

ระบบล๊อคแบบชุมชน
เข้าสู่ระบบล๊อคแบบชุมชนเพื่อการจัดการความรู้ของไทย  เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ม.นเรศวรความเห็น (1)

อนุวัทย์ (สหเวช)
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ก้าวแรกเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ