คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  จะดำเนินการจัดการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แบบ ON-LINE ในวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2548 ขอเชิญชวนเข้ารับฟัง