องค์ประกอบที่ 10  ทำเฉพาะ non teaching  ใช่หรือไม่