วันนี้ ทดลองใช้งาน blog 2 อัน คือ gotoknow.org และ plogspot.com สนุกดีนะ