AAR_UAC Jan 2006

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประชุมอนุกรรมการศูนย์บริการวิชาการ

๑๐.๓๐ น. ประชุมคณะอนุก.ก ศูนย์บริการวิชาการ

 เชิญ คณะอนุกรรมการศูนย์บริการวิชาการ ประชุม ๑๐.๓๐ น ณ ห้องประชุมกรรมการศูนย์ ชั้น ๕ เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม และ วางแผนปฏิบัติการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ร่วมกัน

 ผลงานเดือนมกราคม สามารถศึกษาได้ใน Blog ของท่านธวัช ( Link)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)