อาทิตย์ก่อนเข้าเว็บไซต์ http://www.nvu.com เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม NVU ที่ใช้ในการเขียนเว็บเพื่อแจกจ่ายให้เพื่อนครูได้ใช้งาน เลยพบว่าตอนนี้ NVU เลิกพัฒนาแล้ว แต่เราก็ยังโชคดีที่มีกลุ่มคนอีกกลุ่มได้พัฒนาต่อยอดในชื่อว่า Kompozer เป็นโปรแกรมเขียนเว็บที่มีหน้าตาเหมือนกับ NVU เดิม เขาว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องบางอย่างเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้คงจะจริงเพราะการใช้ราบรื่นดีมาก เป็นโปรแกรมที่มีหลายแบบคือ ทำงานบนระบบปฏิบัติการลินุกส์  วินโดว์ และ แม็กอินทอส สำหรับเวอร์ชั่นที่ทำงานบนลินุกส์ติดตั้งได้ง่ายมาก ใครที่ใช้ลินุกส์สายแดเบียนก็มีไฟล์แด็บมาให้ติดตั้งง่ายๆ สำหรับวินโดว์ยิ่งง่ายใหญ่ เพราะไม่ต้องติดตั้งพอแตกไฟล์ก็จะมีไฟล์ .exe ให้ดับเบิลคลิกทำงานได้เลย หรือถ้าจะสร้างให้มีการติดตั้งก็สามารถทำได้ (ตอนนี้เขายังไม่ทำตัวติดตั้งมาให้ แต่ก็ทำไม่ยากเพราะโปรแกรมทำตัวติดตั้งแบบฟรีมีมากสามารถหามาทำได้)
แหล่งดาวน์โหลด http://www.kompozer.net/
หน้าตาของโปรแกรมก็ง่ายๆ อย่างนี้ครับ

kompozer
ของดีๆ และฟรีอย่างนี้ ต้องขยาย