ตั้งใจจะนำเรื่องเกี่ยวกับลูกปัดทวารวดีมาลงBLOG:108พันเก้า  ตั้งนาแล้ว....จนBLOGเปลี่ยนชื่อเป็น108พันเก้าPRO.จึงได้นำมาลงบันทึก....   ลูกปัด  เป็นเครื่องประดับที่มนุษย์ใช้ห้อยคอกันมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มเป็นผู้ศิวิไลซ์....ลูกปัดเริ่มแรกเป็นพวกเปลือกหอย  เขี้ยว และเล็บของสัตว์  ต่อมาจึงได้พัฒนาเป็นลูกปัดดิน หิน แก้วและโลหะทองคำ  ในภาษาอียิปต์ลูกปัดหมายถึง ความโชคดี คนอียิปต์โบราณนิยมห้อยลูกปัดกันมากเพราะถือว่าเมื่อสวมใส่แล้วจะโชคดี
          ลูกปัดสมัยโบราณมีการแบ่งเป็นพวกๆ ตามแหล่งอารยธรรมที่ขุดพบ เช่น ลูกปัด Byzantine ลูกปัดEgyptian ลูกปัดMesopotamian ลูกปัดHellenistic  ลูกปัดPhoenician และลูกปัดIslamic  สำหรับลูกปัดทวารวดีจะหมายถึง ลูกปัดที่คนในอารยธรรมสมัยทวารวดีใช้สวมใส่กัน  ซึ่งอารยธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่  11-16
โดยแหล่งการขุดพบลูกปัดทวารวดีมีกระจัดกระจายตามภาคต่างๆ ดังนี้
     ภาคกลาง เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีมีเมืองหลวงเก่าอยู่ที่เมืองอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  จ.นครปฐม ที่ตั้งเมืองหลวงใหม่ของอาณาจักร เมืองคูบัว จ.ราชบุรี เมืองพระรสและศรีพะโล จ.ชลบุรี
ที่ดอนตาเพชร จ.กาญจนบุรีและจังหวัดลพบุรี สระบุรี  ปราจีนบุรี  เพชรบุรี ชัยนาทและนครสวรรค์
     ภาคอีสาน พบลูกปัดทวารวดีในจังหวัดอุดรธานี  นครพนม กาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด  ภาคเหนือ พบในจังหวัดลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่ ส่วนภาคใต้ พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่คลองท่อม จ.กระบี่  
 

   

       ลูกปัดทวารวดีที่ขุดพบอาจแบ่งเป็น 2 ชนิด 1)ลูกปัดที่ผลิตในแหล่งอารยธรรมทวารวดีเอง  ส่วนมากเป็นลูกปัดดินเผา สีส้ม สีแดง ลูกปัดแก้วสีน้ำเงิน สีฟ้าหรือสีเขียว 2)ลูกปัดที่ส่งมาขายจากอารยธรรมอื่นเป็นลูกปัดที่สวยงาม ผลิตมาจากแร่ควอร์ซชนิดต่างๆ ใช้เทคโนโลยีวิธีการผลิตที่สูง

   
   

         ลูกปัดทำมาจาก แร่จำพวกควอร์ซ ที่เรียกว่า "อะเกต" ซึ่งการ อะเกต เกิดจากสารละลายซิลิกอนไดออกไซด์มาสะสมในโพรงที่เรียกว่าจีโอด(geoid)แล้วสารละลายนั้นระเหยแห้ง  และมีสารละลายซิลิกอนไดออกไซด์ใหม่ไหลมาสะสมในจีโอดอีกซ้ำอีกแล้วระเหยแห้งเป็นวัฏจักรนานนับหมื่นปีจนเนื้อแร่เป็นลวดลายที่สวยงาม

   

      ลูกปัดทำมาจากควอร์ซที่เรียกว่า "คาร์เนเลี่ยน" มีสีส้ม  ส้มแดง หรือส้มแดง

   


   ลูกปัดที่ทำมาจากผลึกของแร่ควอร์ซ(Quartz Crystal)ที่คนไทยนิยมเรียกว่า"หินเขี้ยวหนุมาน"

    
        ลูกปัดแก้วที่ทำให้มีลักษณะคล้ายอุปกรณ์ทอผ้า