คุณหมอพิเชษฐ์เขียนบันทึกชื่อ เวทีเสมือน ดิฉันอ่านแล้วก็เห็นประเด็นบางประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับ Blog กับ Webboard หรือ Board กอปรกับที่ผ่านๆ มา มีหลายท่านไม่เข้าใจความแตกต่างของเทคโนโลยีสองตัวนี้

ดิฉันจึงได้พยายามนึกถึงข้อดีของบล็อกที่ดูจะเหนือกว่าเว็บบอร์ดในด้านของการจดบันทึกเรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling) เพื่อการจัดการความรู้ ซึ่งอย่างที่แต่ละท่านก็ทราบกันอยู่แล้ว การจดบันทึก และ การทำ Storytelling ล้วนเป็นกระบวนการที่สำคัญของการจัดการความรู้ในเชิงปฏิบัติ ดังที่ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ได้เขียนไว้ในหนังสือ การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ

ในความคิดเห็นของดิฉันนั้น องค์กรควรมีทั้งบล็อกและเว็บบอร์ดคะ แต่ประสบการณ์ของดิฉันบอกว่า คนไทยส่วนใหญ่อาจจะชอบใช้บอร์ดมากกว่าบล็อก ถามว่าทำไม? ก็คงต้องมาดูที่วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีเหล่านี้คะ

บล็อกคือไดอารี่ แต่บอร์ดก็เหมือนกับสภากาแฟคะ ดังนั้นตามลักษณะวัฒนธรรมของคนไทยที่ชอบสนุกสนานพูดคุยเฮฮาปาร์ตี้นั้น บอร์ดจะน่าสนใจมากกว่าบล็อกคะ

แต่อย่างไรก็ตาม ในความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉันนั้น สำหรับด้าน KM แล้ว บล็อกจะเหมาะกับการเป็นเครื่องมือด้าน IT ได้ดีกว่าบอร์ดคะ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ เช่น

  • บล็อกมีสภาวะเป็นเหมือนเว็บไซต์ของแต่ละคน มีความสามารถในการจัดการข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเสรีโดยเจ้าของบล็อก ไม่ว่าจะเป็น สร้าง ลบ แก้ไข บันทึก ข้อคิดเห็น หรือ ไฟล์ข้อมูล และในอนาตตยังทำอะไรได้อีกเยอะคะ แต่สำหรับบอร์ดแล้ว ผู้ที่จัดการทุกอย่างได้ก็คือผู้ดูแลบอร์ดนั้นๆ เท่านั้น
  • บล็อกสามารถจัดกลุ่มความรู้หรือสร้างแก่นความรู้ของเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งๆ ได้ดีโดยใช้ Keywords หรือ Tags แต่บอร์ดทำได้ยาก เพราะมีรูปแบบการจัดวางที่เน้นการสนทนามากกว่าเน้นการจัดกลุ่มความรู้
  • บล็อกสามารถแสดงถึงความรู้ในตัวตนของบุคคลแต่ละบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง ดังเช่น เมฆความรู้ หรือ Tag cloud
  • บล็อกแสดงให้เห็นถึงตัวตนของผู้เขียนได้ดีกว่าบอร์ด ผู้อ่านที่อ่านบล็อกนั้นๆ อยู่เป็นประจำจะสามารถเข้าถึงและรับรู้ถึงนิสัยและทัศนคติมุมมองของเจ้าของบล็อกได้ดี ด้วยว่าการจัดวางข้อมูลในบล็อกเป็นลักษณะเหมือนไดอารี่นั่นเอง

ที่ยกมาก็เป็นเพียงตัวอย่างข้อดีบางข้อของบล็อก หากท่านใดที่ได้รับประสบการณ์ด้านการเขียนบล็อกและบอร์ด ก็อยากจะให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคะ

ปล. ในเวอร์ชันสองของ GotoKnow.org เจ้าของบล็อกจะมีบอร์ดของตนเองคะด้วยคะ เพื่อการถาม-ตอบระหว่างเจ้าของบล็อกและแฟนนักอ่านคะ