ช่วงเช้า-บ่าย

วันนี้ทำโครงการที่อาจารย์ให้ทำเป็นโครงการของแต่ละมหาวิทยาลัยเพราะยังมีบางภาพที่เรายังไม่ได้ถ่ายและบางภาพที่อาจารย์ให้แก้ไข เพิ่มเติมจากที่อาจารย์ตรวจค่ะ