กิตติกานต์ 61

การแก้ไขปัญหาในห้องเสียงตามสาย

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2549 วันนี้พี่เบิร์ดหัวหน้างานผลิตสื่อ  ได้จัดทำสปอร์ทโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุเพื่อเปิดในรายการเสียงตามสาย  โดยให้พี่นทีรัยนักนิเทศสัมพันธ์ เป็นคนพูดเพื่อบันทึกเสียง  เรื่องแนวทางตามพระบรมราโชวาท  และเรื่องการลดค่าติดตั้งค่ามิเตอร์น้ำตามภูมิภาค 50 เปอร์เซ็น  และพี่ไก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟิค ได้บันทึกเสียงที่พูดลงในโปรแกรม SAM 3 broadcaster โดยการต่อสายสัญญาณ  RCA 2 เส้น line Lและ R จากตัวมิกเซอร์ของห้องบันทึกเสียง เข้าสู่ JACK ด้านหลังการ์ดซาวด์ creative  live 5.1 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการบันทึกเสียงและตัดต่อเสียง  เอาไว้เปิดในรายการเสียงตามสายในตอนเย็นเป็นครั้งแรก 

     และในตอนเย็นของวันนี้ผมเป็นคนคุมเสียงห้องเสียงตามสายประชาสัมพันธ์  โดยพี่เบิร์ดได้ช่วยผมคุมเครื่องขยายเสียงด้วยพักหนึ่ง  และพี่เบิร์ดได้ให้ผมเปิดสปอร์ทโฆษณาที่ได้จัดทำขึ้นความยาวประมาณ 53 วินาที  ปรากฏ่าเปิดได้สักครู่หนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการค้างไม่เล่น WINAMP  และหยุดทำงานไปพักหนึ่ง   ผมและพี่รัยจึงเปิดเพลงคั่นกลางเพื่อปิดท้ายรายการ  จากนั้นจึงได้ขึ้นมาบอกอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์กับพี่เบิร์ด  เพื่อหาทางแก้ไขเครื่องต่อไป

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วันนี้

1.ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อดำเนินรายการเสียงตามสาย แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน  และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (0)