กิตติกานต์ 60

ทำความสะอาดห้องตัดต่อ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2549  ในช่วงเช้าวันนี้ผมและตุลา  ได้ไปเข้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพื่อรับใบประเมิณการฝึกประสบการณ์ที่ตึกคณะครุศาสตร์   และมาฝึกงานที่การประปาส่วนภูมิภาคตอน 12.00 น ครับ

     และในช่วงบ่ายนี้ผมได้ช่วยงานพี่เบิร์ดหัวหน้างานผลิตสื่อ  พี่เบิร์ดมีงานทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ใภายนห้องตัดต่อ

     โดยมีอุปกรณ์และขั้นตอนการทำควาสะอาดดังนี้.....

1.ก่อนอื่นต้องจัดของออกเป็นหมวดหมู่เช่น ม้วนTAPE  ม้วนCD  ม้วน mini DV และม้วนfilm และแยกเป็นชุดเอาไว้

2.เครื่องมือและอุปกรณ์ที่วางไว้บนเครื่องเช่น สคริปรายการ แผ่นผังโครงงาน กระดาษโน็ต ต้องแยกไว้ในที่ที่หยิบนำมาใช้งานได้อย่างสะดวก  ไม่สับสนเวลานำมาใช้งาน

3.อุปกรณ์จำพวกสาย RCA และหัว JACK ที่เสียบอยู่กับตัวเครื่องต้องจัดไว้เป็นหมวดหมู่เวลาทำความสะอาดต้องระวังเป็นพิเศษไม่ให้ถูกสายเหล่านนี้จะทำให้สายหลุดออกจากเครื่องได้

4.อุปกรณ์จำพวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เวลาทำความสะอาดต้องระวังเป็นพิเศษ  พยายามไม่ให้ถูกปุ่มสัมผัสกับปุ่มควบคุมเครื่อง  และน้ำยาที่ใช้เช็ดทำความสะอาดต้องไม่กัดสีของอุปกรณ์  พอทำความสะอาดเสร็จจึงเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าที่เดิม

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วันนี้

1.เครื่องมือและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในห้องตัดต่อ  เวลาที่เราทำความสะอาดควรทำด้วยความระมัดระวัง   และการจัดของควรจัดให้อยู่ในหมวดหมู่เดี่ยวกันเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (0)