แนวคิดพลวัตสมดุล

สุขภาพดี มีเงินใช้ แก้ปัญหาได้ ใจเป็นสุข อยู่ได้ทุกสถานการณ์
แนวคิดพลวัตสมดุลประกอบด้วยแนวคิดย่อย 4 แนวคิด คือ คน สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และการดูแลความผาสุก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การรักษาสมดุลชีวิตความเห็น (0)