ความประทับใจจากการอบรม KM

ได้ความรู้ ควบคู่ประสบการณ์ นำไปสานต่อ รอเกิดผลจริง

การอบรมครั้งนี้ ผมและเพื่อนๆ จาก ม.กรุงเทพ อีก 3 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมากมาย ได้ข้อสรุปเป็น core competency 10 ข้อ เช่น ความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันคุณภาพ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร เป็นต้น  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้ share ประสบการณ์กันเป็นอย่างดี เเละคาดว่าพวกเราจะได้ร่วมมือ และ share ประสบการณ์กันต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพความเห็น (0)