การอบรม KM

มกค. ขอขอบคุณ ม.ศรีปทุมและ สสอท. รวมทั้งวิทยากรจาก สคส. และ ศ. นพ. วุฒิชัย ที่ให้ความรู้ในเรื่อง KM ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพ มกค.ความเห็น (0)