แนะนำโครงการ C-Poors ของอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว

แนะนำโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน (C-Poors)ของอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว

             อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษา 3 แห่งคือ  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว และวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ได้รับมอบหมายจากศูนย์ต่อสู้ความยากจนแห่งชาติ(ศตจ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือแลพัฒนาผู้มีฐานะยากจนในจังหวัดสระแก้วเป็นจำนวนอย่างน้อย 270 คน ให้หลุดพ้นจากความยากจน  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย

             1. ผู้ลงทำเบียนคนยากจนตามแบบ สย.1-8 จำนวนอย่างน้อย 200 คน

             2. ผู้สนใจซึ่งมีฐานะยากจน   จำนวนอย่างน้อย 70 คน

            คาดว่าเมื่อดำเนินการโครงการนี้เสร็จสิ้นแล้ว  ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีอาชีพและรายได้ที่ดีขึ้นจนหลุดพ้นจากความยากจน ชุมชนของกลุ่มเป้าหมายมีความร่วมมือในการส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน  เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของชุมชนในจังหวัดสระแก้วความเห็น (2)

นายปิยพจน์ ตุลาชม
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
ขอรายละเอียดโครงการด้วยครับ ผมจะได้นำไปแนะนำให้ประชาชนในหมู่บ้าน (บ้านแก่งสีเสียด ม.3 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว)
ประวิทย์ บุรินนิตย์
IP: xxx.172.175.139
เขียนเมื่อ 

ต้องขออภัยด้วยครับผมแจ้งช้าไปหน่อย  โครงการนี้กำหนดหมู่บ้านเป้าหมายเรียบร้อยและประสานงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้กำหนดไว้ 5 หมู่บ้าน คือ

        1.บ้านพร้าว ม.1 ต.วัฒนานคร  อ.วัฒนานคร

        2.บ้านตาพรม ม.12 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร

        3. บ้านห้วยโจด ม.1 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร

        4. บ้านทับประดู่ ม.10 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร

        5. บ้านทดหลวง ม.6 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร

      ส่วนวิทยาลัการอาชีพวังน้ำเย็น 2 หมู่บ้านที่อ.วังน้ำเย็น และวิทยาลัยเกษตรฯ 3 หมู่บ้าน ที่อ.อรัญประเทศ ก็กำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้วคับ  ถ้ามีโครงการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนของอาชีวศึกษาเข้ามาอีกจะรีบแจ้งใหทราบคับ

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

13417

เขียน

26 Jan 2006 @ 10:58
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 00:15
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก